FOND HAQQINDA

FONDUN VƏZİFƏLƏRİ

 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti, böyük vətəndaş şair Mirzə Ələkbər Sabirin adını daşıyan “Mirzə Ələkbər Sabir” Fondu 2012-ci ilin noyabr ayından fəaliyyətə başlamışdır.

Fondun əsas məqsədi cəmiyyətin sosial, iqtisadı və mədəni inkişafına kömək etmək, ədəbi, ictimai, sosial sahələrdə qabaqcıl dünya təcrübəsinin və nailiyyətlərinin, maarifləndirmənin, eləcə də Sabir irsinin tədqiqi və təşviqi , poeziyasının, ədəbi dəyərlərinin, ictimai görüşlərinin, ideya qayələrinin geniş ictimai kütlələr, əsasən gənclər arasında təbliğindən ibarətdir. Bu məqsədlə Fond bir sıra vəzifləri həyata keçirməyi planlaşdırır:

  • Sabir ədəbi irsinin tədqiqi işinin mərkəzləşdirilməsi, biblioqrafiyasının yaradılması, gənc araşdırmaçıların cəlb edilməsi ilə yeni təhqiqat işlərinin aparılması, onların dərci ilə məşğul olmaq;
  • Bakıda Sabir muzeyinin yaradılması üçün maddi-texniki bazanı təşkil etmək;
  • Sabir irsinin cəhalətlə mübarizə və maarifçilik qayələrinə uyğun olaraq məktəb yaşlı uşaqlar, eləcə də gənclər, ali təhsil məktəblərinin müdavimləri üçün elmin bütün sahələrində olimpiadalar, seminarlar, dəyirmi masalar təşkil etmək;
  • elmin bütün sahələrində istər Azərbaycan, istərsə də beynəlxalq səviyyədə qabaqcıl mütəxəssislərin cəlb ediməsi və Azərbaycan gənclərinin iştirakı ilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirmək;
  • gənclərin araşdırmalarının, elmi, ədəbi yaradıcılıq nümunələrinin dövri və qeyri-dövri nəşrlərdə, internet vasitəsi ilə dərc etdirilməsinə yardım etmək;
  • yaradıcı və araşdırmaçı gənclərin geniş auditoriya ilə təması və beynəlxalq aləmə çıxışı üçün tədbirlər keçirmək;
  • elmdə və ədəbi yaradıcılıqda uğurlar qazanmış, eləcə də ümidverici gənclərin maddi durumuna yardım etmək üçün dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq və səylərin səfərbər edilməsinə qoşulmaq;
  • məktəbyaşlı uşaqların və gənclərin vətənpərvərlik, Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi işində dövlət qurumlarına yardım etmək.